Тобокел-менеджменти Башкармалыгы

Тобокел-менеджменти Башкармалыгы

Тобокел-менеджменти башкармалыгы тишелүү уюштуруучулук түзүмүнө ылайык банктын өз алдынча бөлүмү болуп саналат жана банктын Директорлор кеңешине баш ийет. Башкармалыктын ишкердигинин негизги максатынан болуп, тобокелдиктерди идентификациялоону, баалоону, контролдоону жана мониторингдөөнү камсыз кылган тобокелдиктерди тескөөнүн натыйжалуу тутумун калыптандырууда Директорлор Кеңешине жана Башкармалыкка көмөктөшүүнъ жүзөгө ашырат.

Тобокел-менеджменти Башкармалыгынын милдеттеринен болуп, төмөнкүлөр саналат:

  • тобокелдиктерди тескөө тармагында банктын бирдиктүү саясатын түптөө жана жүзөгө ашыруу;

  • тобокелдиктерди тескөө тутумун уюштуруучулук кураштыруу;

  • тобокелдиктерди тескөө тутумунун натыйжалуулугуна контролдук;

  • тобокелдиктерди тескөөнүн корпоративдик маданиятын ишке киргизүү.

Тобокел-менеджменти Башкармалыгынын начальниги - Жусуматова Салтанат Эсеновна


Жусуматова Салтанат Эсеновна банк тутумунда 15 жылдан ашык убакттан бери эмгектенип келет. Кыргыз-Россия Славян Университетин “Дүйнөлүк экономика” адистиги боюнча аяктагандан кийин, “Аймактык экономика” багыты боюнча магистрдик диссертациясын коргогон. 2006-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Акча-кредиттик операциялар Башкармалыгында, андан соң Банктык кеөзөмөл Башкармалыгында эмгектенген. 2010-жылы “Залкар Банк” ААКнын (аталышы 2013-жылы “Росинбанк” ААК, 2019-жылы “Керемет Банк” ААК болуп өзгөргөн) Тобокел-менеджмент кызматын жетектеген. Тобокел-менеджменти тармагында теориялык жана тажрыйбалык мыкты көндүмдөрдү топтогон, ISO FRM жана МСФО сертификаттарына ээ. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде сүйлөйт.

close